Cennik

Diagnozy

Nazwa usługi Czas trwania cena
Dojrzałość szkolna z opinią 3 spotkania x 60 min. 550zł
Ryzyka dysleksji z opisem + mówienie 3 spotkania x 90 min. 650 zł
Dysleksji z opisem + omówienie 3 spotkania x 90 min. 650 zł
Logopedyczna z opisem + omówienie 60 min. 250 zł
Procesów Integracji Sensorycznej (SI) z opisem + omówienie 3 spotkania x 50 min. 550 zł
Rediagnoza SI z opisem + omówienie 1 spotkanie x 60 min. 250 zł
Diagnoza wstępna Neuroflow z opisem + omówienie 1 spotkanie x 60 min. 250 zł
Rediagnoza po I,II,III i kolejnym etapie Neuroflow z opisem + omówienie 60 min. 200 zł
Analiza kompetencji poznawczych z opisem i omówieniem 90 min. 250 zł

Konsultacje

Nazwa usługi Czas trwania cena
Psychologiczna 90 min. 260 zł
Pedagogiczna 90 min. 260 zł
Neurologopedyczna 90 min. 260 zł
Logopedyczna 60 min. 220 zł
Integracja Sensoryczna 60 min. 220 zł
Fizjoterapia 60 min. 220 zł
Konsultacje indywidualne – dobór technik wykorzystujących aktualny potencjał umysłowy dziecka (po analizie kompetencji poznawczych) 90 min. 250 zł
Konsultacja + opinia z opisem o gotowości dziecka do udziału w spocie/programie telewizyjnym 60 min. 250 zł
Wydanie pisemnej informacji   120 zł

Terapie

Nazwa usługi Czas trwania cena
Psychologiczna (indywidualna) 60 min. 200 zł
Pedagogiczna (dysleksja) 60 min. 150 zł
Terapia rodzinna 90 min. 270 zł
Neurologopedyczna 45 min 160 zł
Logopedyczna 1x w tygodniu po 30 min 2x w tygodniu po 30 min. 85 zł 160 zł
Terapia Neuroflow (stacjonarnie w gabinecie) 30 min. 110 zł
Integracja Sensoryczna 45 min. 140 zł
Fizjoterapia 45 min. 150 zł
Terapia ręki 45 min. 120 zł
TUS Trening Umiejętności Społecznych grupa 3-6 osób 60 min. diada (2 osoby) 120 zł (od osoby) 140 zł (od osoby)
Psychoedukacja i poradnictwo dla rodziców 90 min. 220 zł
Mediacje (rodzinne, rówieśnicze) spotkanie wstępne ok. 60 min. kolejne spotkania ok. 90 min. 200 zł 300 zł

Konsultacje edukacyjne

Nazwa usługi Czas trwania cena
Edukacja wczesnoszkolna – pomoc w nauce czytania, pisania, liczenia; rozwijanie uzdolnień 45 min. 110 zł
Edukacja wczesnoszkolna – spotkanie diagnostyczne 45 min. 110 zł
Matematyka 45 min. 60 min. 110 zł 140 zł
Język polski 45 min. 60 min. 110 zł 140 zł
Język angielski 45 min. 60 min. 110 zł 140 zł
Język niemiecki 45 min. 60 min. 110 zł 140 zł

* Cennik obowiązuje od września 2023 r.
* Podane kwoty są cenami brutto

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KOMPAS

realizacja estinet.pl