Oferta

Diagnoza i terapia

 • Psychologiczno-pedagogiczna
 • Dojrzałości szkolnej
 • Logopedyczna
 • Integracji Sensorycznej
 • Polisensoryczna
 • Przetwarzania Słuchowego APD Neuroflow

Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych                                     

Trening Umiejętności Społecznych TUS                             

Warsztaty

 • Trening kreatywności
 • Trening efektywnych technik uczenia się:
  • Pamięci
  • Koncentracji uwagi
  • Szybkiego czytania

Konsultacje edukacyjne

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski
 • Język niemiecki   

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA KOMPAS zaprasza dzieci i rodziców (opiekunów) oraz osoby dorosłe na spotkania z Zespołem specjalistów.

W PORADNI przyjmują:

 • psycholodzy
 • psychoterapeuci
 • pedagodzy
 • logopedzi
 • terapeuci SI
 • fizjoterapeuci

Wykwalifikowany Zespół terapeutów prowadzi w PORADNI:

konsultacje dla dzieci i młodzieży z zakresu:

 • problemów rozwojowych
 • problemów emocjonalnych
 • problemów adaptacyjnych i społecznych
 • problemów w nauce

konsultacje dla dorosłych z zakresu:

 • problemów indywidualnych
 • problemów w relacji partnerskiej
 • problemów rodzinnych (w tym także wychowawczych)

diagnozę powyższych problemów,

terapię według indywidualnego programu

Otaczamy wsparciem terapeutycznym dzieci i młodzież z następującymi problemami:

 • opóźnienie i dysharmonia w rozwoju
 • spektrum autyzmu (całościowe zaburzenia rozwoju, autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera)
 • zaburzenia emocjonalne wieku dziecięcego i reakcje nerwicowe (lęki, agresja, zaburzenia łaknienia, moczenie, tiki, jąkanie, problemy ze snem, zaburzenia psychosomatyczne)
 • problemy emocjonalne wieku dorastania (lęki, nerwice, depresja, zaburzenia jedzenia, postawy opozycyjno-buntownicze)
 • problemy adaptacyjne i społeczne (relacje z rówieśnikami, relacje rodzinne – konflikt z rodzicami i rywalizacja w rodzeństwie)
 • problemy w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • ADHD
 • problemy z obszaru uwagi i pamięci oraz wypowiadania się
 • zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD)

Wspieramy w procesie terapii osoby dorosłe w obszarze następujących problemów:

 • sytuacje kryzysowe (relacje z partnerem, relacje rodzinne – także problemy wychowawcze, relacje w pracy zawodowej)
 • zespoły lękowe
 • nerwice
 • depresja
 • zespoły psychosomatyczne

Proponujemy następujące formy terapii:

dla dzieci i młodzieży:

 • spotkania indywidualne
 • sesje grupowe (TUS – Trening Umiejętności Społecznych)
 • sesje rodzinne
 • treningi:
 • „Czytanie…… jest fajne”
 • „Pisanie….. można polubić”
 • „Ortografia na wesoło”
 • Techniki efektywnego uczenia się:
  • szybkie czytanie
  • koncentracja
  • pamięć
 • NEUROFLOW – AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD)

dla dorosłych:

 • sesje indywidualne
 • sesje w parze
 • sesje rodzinne

Poradnia posiada uprawnienia do wystawiania opinii honorowanych przez szkoły.

 

 

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KOMPAS

realizacja estinet.pl