Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych

P s y c h o t e r a p i ą, w szerokim znaczeniu tego pojęcia, określa się oddziaływanie lecznicze środkami psychologicznymi i środowiskowymi. W ścisłym znaczeniu obejmuje ona zaplanowane i systematyczne oddziaływanie psychologiczne, którego celem jest poprawa funkcjonowania psychicznego i adaptacji społecznej.
Głównym celem psychoterapii jest wywieranie korzystnego wpływu na psychikę chorego. Stosuje się ją w leczeniu osób z zaburzeniami emocjonalnymi najczęściej z nerwicowymi, u chorych psychosomatycznie a ostatnio także u pacjentów z zespołami chorobowymi wchodzącymi w zakres wielu specjalności klinicznych. Szczególne i szerokie zastosowanie znajduje psychoterapia osób niepełnosprawnych, stanowiąc integralną część kompleksowego programu terapeutycznego. Jest ona zamierzoną, planową i systematyczną oraz ściśle ukierunkowaną metodą leczenia opartą na rozwijającym się związku między terapeutą i pacjentem. Może być wykorzystywana jako jedyna metoda lub wchodzić w zakres leczenia wielospecjalistycznego. Psychoterapię stosuje się indywidualnie lub zespołowo.
Psychoterapeuta ułatwia dokonanie wglądu we własną osobowość, pomaga w interpretowaniu źródeł konfliktów, które powinny być „wydobyte” z podświadomości i uświadomione w obecności terapeuty.

dzieci stosuje się metody psychoterapii indywidualnej lub grupowej, organizując je najczęściej w formie zabawy. Duże znaczenie przypisuje się treningowi autogennemu, który przez odprężenie mięśni i uspokojenie emocjonalne korzystnie wpływa na psychiczny stan dziecka. Podobnie korzystne są metody niewerbalne, takie jak terapia muzyką, rysunek, gimnastyka, terapia zajęciowa. Powodują one głównie odreagowanie agresji, uczą ekspresji emocjonalnej, umożliwiają korekcję zachowań. Psychoterapia psychodynamiczna również jest stosowana u dzieci, głównie w formie wypowiedzi obrazowych lub psychodramy, pozwalającej na swobodne ujawnienie stosunków emocjonalnych w najbliższym otoczeniu.

Kiedy warto zgłosić się do psychoterapeuty?

Wiele osób ma wątpliwości czy trudności jakich doświadczają w swoim życiu „nadają się” do psychoterapii. Aby ocenić, czy psychoterapia może być pomocna dla Ciebie, przeczytaj poniższe stwierdzenia. Jeśli zgadzasz się z niektórymi z nich zachęcamy Cię do konsultacji ze specjalistą, który pomoże Ci podjąć decyzję.

  • obniżony nastrój, brak motywacji, poczucie bezradności,
  • lęk / złość,
  • huśtawka emocjonalna / rozdrażnienie,
  • zaburzenia wegetatywne,
  • kłopoty ze snem,
  • zaburzenia posttraumatyczne,
  • zaburzenia odżywiania- anoreksja, bulimia, objadanie się,
  • zaburzenia psychosomatyczne (pomimo wykonywania wielu badań lekarze mówią, że nie masz objawów organicznych),
  • zaburzone lub trudne relacje międzyludzkie,
  • trudności w relacji z dziećmi, poczucie nieradzenia sobie.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KOMPAS

realizacja estinet.pl