Terapia

Terapia psychologiczno – pedagogiczna

Terapia psychologiczno – pedagogiczna to specjalistyczna pomoc udzielana dzieciom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu (ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).

czytaj więcej »

 

Neuroflow

Terapia Neuroflow® to pierwszy w Polsce, interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD, prowadzony on-line.

czytaj więcej »

 

Terapia Polisensoryczna

Od prawidłowego działania zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, smaku, węchu, równowagi oraz właściwego przetwarzania bodźców przez mózg, zależy rozwój bardzo ważnych funkcji poznawczych: mowy, myślenia, pamięci, uwagi, koncentracji.

Zaburzenia w funkcjonowaniu analizatorów zakłócają, a często uniemożliwiają dzieciom nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności.

czytaj więcej »

 

Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. Integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu.

czytaj więcej »

 

Terapia logopedyczna

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy w okresie kiedy podlega ona rozwojowi oraz jej doskonaleniu w późniejszym czasie. Koncentruje się ona również na usuwaniu różnych wad i zaburzeń mowy.

czytaj więcej »

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KOMPAS

realizacja estinet.pl