Neuroflow

Terapia Neuroflow® to pierwszy w Polsce, interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD, prowadzony on-line.

JEŚLI DZIECKO:

  • ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest gwar lub hałas
  • ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
  • dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę
  • ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, języków obcych)
  • nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zdaniu
  • często „wyłącza się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego
  • chorowało na przewlekłe wysiękowe lub częste zapalenie ucha i ma trudności w uczeniu się

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD. U wielu dzieci zaburzenia przetwarzania słuchowego współwystępują z
trudnościami w uczeniu się, dysleksją, ADHD, SLI, opóźnieniem rozwoju mowy, a także z autyzmem.

  • Terapia odbywa się w domu dziecka pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.
  • Program jest dostosowany do każdego z podtypów klinicznych CAPD i do wieku dziecka, od przedszkolnego do młodzieży.
  • Diagnoza w oparciu o baterię testów od 4 roku

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KOMPAS

realizacja estinet.pl