Trening umiejętności Społecznych TUS

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Program „Przyjaciele Zippiego”

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci i młodzieży  z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

W naszej poradni zajęcia oparte są na metodzie „Przyjaciele Zippiego”.

Przyjaciele Zippiego – to międzynarodowy program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej i  promocji zdrowia psychicznego. Jest realizowany przez nauczycieli szkół podstawowych z dziećmi w wieku 7 – 11 lat. Obejmuje klasy I -IV.

Program „Przyjaciele Zippiego” został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci  w podstawowe kompetencje  społeczno – emocjonalne, które pomagają radzić sobie  w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań ryzykownych.  W efekcie udziału w zajęciach  u dzieci następuje wzrost umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów. Program uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi trudnościami, jak określać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby rozwiązywania konfliktów, zachęca do współpracy i  pomagania innym.

Zakładanym rezultatem realizacji programu „Przyjaciele Zippiego” jest również wzrost kompetencji wychowawczych nauczycieli. Program stwarza  możliwość lepszego poznania dzieci i indywidualizacji pracy z uczniem.

Jest to Program międzynarodowy, realizowany obecnie w wielu krajach na całym świecie. Właścicielem Programu Przyjaciele Zippiego jest angielska Fundacja Partnership for Children.           

 W Polsce Program Przyjaciele Zippiego jest oferowany na podstawie umowy licencyjnej – przez ogólnopolską, niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Pozytywnej Edukacji. W celu udostępnienia Programu dzieciom w całym kraju – jest on oferowany również przez placówki doskonalenia nauczycieli, po podpisaniu przez nie umowy o współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji.

W roku 2013 program został wpisany na krajową listę programów profilaktycznych i promocji zdrowia rekomendowanych przez PARPA, KBN, ORE i IPiN.

Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 16:30.

 

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KOMPAS

realizacja estinet.pl