Kursy efektywnych technik uczenia się

Kursy przeznaczone są dla uczniów z klas 0-VIII z podziałem na grupy wiekowe.

Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności szybkiego i skutecznego uczenia się oraz stymulacja rozwoju dziecka. Dostarczenie wiedzy o technikach przyswajania informacji oraz trening w tym zakresie przyczynią się do osiągnięcia tego celu.

Program

Sprawne czytanie:

 • techniki zwiększające tempo czytania
 • eliminowanie błędnych nawyków czytelniczych

Zrozumienie:

 • techniki podnoszące stopień zrozumienia czytanego tekstu
 • rozwijanie słownictwa

Pamięć:

 • techniki poprawiające umiejętność zapamiętywania informacji
 • usprawnianie procesu kojarzenia
 • rozwijanie wyobraźni
 • praktyczne zastosowanie mnemotechnik w nauce

Koncentracja uwagi:

 • ćwiczenia podnoszące poziom koncentracji uwagi

Notowanie:

 • notatka wewnętrzna
 • notowanie nieliniowe (mapy umysłu)

Twórcze myślenie:

 • rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia
 • pobudzenie ciekawości poznawczej
 • uaktywnienie potencjału twórczego

Inne:

 • budowanie pozytywnej samooceny
 • motywowanie do pracy umysłowej
 • organizacja nauki
 • relaksacja

Korzyści jakie wyniesie uczeń z uczestnictwa w treningu

 • nauczy się, jak uczyć się skutecznie
 • uwierzy w swoje możliwości
 • odkryje właściwe dla siebie metody nauki
 • zwiększy się jego motywacja do nauki
 • poradzisz sobie z lekturami
 • lepiej zorganizuje swój czas
 • będzie miał więcej wolnego czasu na rozwijanie zainteresowań

Metody

 • ćwiczenia praktyczne w oparciu o materiały szkoleniowe
 • praca z książką
 • testy sprawdzające tempo czytania i poziom zrozumienia na każdym etapie treningu
 • ćwiczenia słowne
 • ćwiczenia relaksacyjne

Organizacja zajęć

 • grupa – 12 osób
 • wymiar – 24 godzin lekcyjnych
 • czas trwania spotkania – 2 godziny lekcyjne
 • całkowita ilość zajęć – 12
 • ilość zajęć w tygodniu – 1
 • cena – 950 zł (dla uczniów naszej szkoły – 900 zł), płatność w dwóch ratach

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KOMPAS

realizacja estinet.pl