LabKor – fizyka i chemia dla dzieci i młodzieży

CYKLICZNE WARSZTATY STACJONARNE DLA UCZNIÓW KLAS I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Młodzi Poszukiwacze  – Cykliczne warsztaty chemiczno-fizyczne z autorskim programem zajęć.

Celem jest zainteresowanie zagadnieniami ze świata chemii i fizyki. Dzieci, w ramach zajęć, wszystkie doświadczenia wykonują samodzielnie lub w parach pod nadzorem osoby prowadzącej. Ideą zajęć jest edukacja przez aktywne działanie i bezpieczną, świadomą zabawę.

W czasie warsztatów poznają podstawowe terminy naukowe na miarę swoich możliwości.

Grupa 10-12 osób pod opieką 2 nauczycieli prowadzących (każdy nauczyciel pracuje z 5 – 6 osobami):

  • chemia– Małgorzata Wenus
  • fizyka– Agnieszka Bójko

Rodzic/Opiekun zobowiązany jest zapewnić dziecku odpowiednie ubranie ochronne (bawełniany fartuch i okulary ochronne).

Terminy zajęć:

  • Grupa 1 (klasa 1 – 2): wtorek 14.00 – 15.00
  • Grupa 2 (klasa 3 – 4): wtorek 15:15 – 16.15
  • Grupa 3: wtorek 16.30 – 17.30

Cena za 17 zajęć: 850zł

www.labkor.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KOMPAS

realizacja estinet.pl